Det gjelder å ikke miste energi

Hverdagen har over lengre tid vært helt annerledes og mer enn noen gang er det viktig å få påfyll av energi. Energi, eller kraft, som vi i en ellers normal tid ville tatt med oss inn i en hverdag med full drift og mange flotte gjester i hus. Vår gastronomiske leder Bengt Sjöström deler her noen tanker om nettopp denne tiden, og viktigheten av det å ikke miste energi.