Les mer hvordan vi jobber med bærekraftig utvikling

Bærekraft hos Oslo Kongressenter

Å jobbe med bærekraft betyr å møte dagens behov samtidig som vi ikke ødelegger mulighetene for generasjonene som kommer etter oss. Med mer enn 100 000 gjester på besøk hos oss hvert år, og med mer enn 50 ansatte, er det klart at det vi gjør innen bærekraft og sosial ansvarlighet har betydning.

Vi skal gå foran – sammen

Bærekraftig utvikling, samfunnsansvar og innovasjon har alltid stått sentralt hos oss. Vi har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2006. Nå hjelper vår omforente bærekraftsstrategi oss på Oslo Kongressenter å sette de ulike fokusområdene innen dette på agendaen hver dag. Og målet vårt er intet mindre enn å være ledende på bærekraftig utvikling i vår bransje.

Våre bærekraftsmål

Vi har valgt ut seks av FNs 17 bærekraftsmål som spesielt gjeldende for oss. Under arbeidet med dette har vi også hatt en bred inkludering av alle ansatte, slik at alle har et forhold til denne delen av våre arbeidsoppgaver. For hvert mål har vi også satt egne bærekraftsløfter.

Vårt arbeid med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en norsk lov som trådte i kraft 1. juli 2022, som skal sikre åpenhet og tilgang til informasjon om menneskerettigheter og arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Loven pålegger Oslo Kongressenter Folkets Hus en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Videre gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet vi gjør for å sikre dette.