Teknologimessen ISE 2024 Barcelona

Oslo Kongressenter er en av de fremste tilbyderne på teknisk krevende konferanser og andre arrangementer. Derfor er det viktig at våre tekniske løsninger og utstyr er moderne og av høyeste kvalitet. Som et ledd i å holde oss godt oppdatert på hva som er nytt innen møteteknologi og trender deltar vi blant annet på ISE-messen i Barcelona.

ISE (Integrated Systems Europe) er en av verdens største messer for lyd- og videoutstyr. Vi er svært nøye med å velge hvilke løsninger og utstyr som vi skal benytte på Oslo Kongressenter, derfor er det viktig å delta på en slik messe hvor vi kan få sett og prøvd det nyeste og beste. Mye av vår teknikk som vi kjøper inn er basert på hva vi har sett og opplevd her, som for eksempel lyd- og videoteknikken i våre nye og moderne møterom og vårt helt nye lydbord av toppklasse i Kongresshallen.

Vi ser er at LED-teknologi blir bare mer og mer fremtredende. LED-vegger er allerede et vanlig syn, men dette vil det bare bli mer av, slik som erstatning for projektor og lerret i møterom, flater for profilering og som interaktive dekorelement.

Videre vil AI bli integrert i langt flere systemer og en spennende løsning er AI-kamera som automatisk vil holde styr på hvor mange gjester som er inne til enhver tid. Dette vil være til stor hjelp i arbeidet med HMS og bærekraft, da det for eksempel kan gi oss raskere tilpasningsevne i servering for å unngå matsvinn.

Vi gleder oss til å ta i bruk morgendagens møteteknologi!

Andre nyheter