KuttMatsvinn2020

Håndmat. Foto.

 

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar og en naturlig del i dette arbeidet er kontinuerlig å forebygge og redusere matsvinn.

Kutt Matsvinn2020 holdt sin sluttkonferanse denne måneden, og vi er stolte over at vi sammen har oppnådd målet om å kutte matsvinnet med over 20 % i prosjektperioden. Selv om denne fasen av prosjektet er over, fortsetter arbeidet mot å nå FNs klimamål om å redusere matsvinn med 50 % innen 2030.

Gjennomførte tiltak

Vi har gjennomført en rekke tiltak for å oppnå målet om å kutte vårt matsvinn med 20 % innen utgangen av 2020:

  1. Veid og registrert mengde matavfall daglig.
  2. Økt fokus på menysammensetting og mulighet for økt gjenbruk av råvarer.
  3. Optimalisering (tilpassing) av porsjonstørrelser.
  4. Forhåndsregistrering av allergier og andre mathensyn.
  5. Løpende oppdateringer om endring av gruppenes størrelse.
  6. Ved større håndmatbuffeter og pauseservering supplerer vi underveis. Backup oppbevares på kjøl slik at kjølekjeden ikke brytes og maten kan gjenbrukes/doneres bort.
  7. Vi samarbeider med organisasjoner som Alternativ Jul, Blå Kors, Evangeliesenteret, Fattighuset, Frelsesarmeen og Maritakafeen, som i løpet av de siste årene har hentet mange tusen porsjoner med overskuddsmat her hos oss.

 

Sertifiseringsmerke KuttMatsvinn2020. Foto.

Andre nyheter