Sikker gjennomføring av møter, konferanser og tilhørende aktiviteter på Oslo Kongressenter

Vi på Oslo Kongressenter vil til enhver tid følge de retningslinjer som blir gitt rundt situasjonen med COVID-19 slik at vi kan tilrettelegge for en sikker gjennomføring av arrangementer hos oss.

Vi har iverksatt mange tiltak i tråd med smittevern og under kan du lese om disse og hva vi gjør for å sikre trygge rammer for våre gjester ved gjennomføring av et møte, en konferanse eller et selskap.

Vår veileder rundt COVID-19 bygger på Helsedirektoratets, Folkehelseinstituttets (helsemyndighetene) og Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger og vil derfor være gjenstand for fortløpende oppdateringer.

 

Våre smitteverntiltak ved møter og konferanser

Vi har stor kapasitet på Oslo Kongressenter, med romslige lokaler som gir mange gode muligheter.

Vi ønsker at alle våre gjester skal føle seg trygge på å gjennomføre møter, konferanser og andre aktiviteter hos oss. Vi vil i den grad det er mulig å gjennomføre i booket møtelokale, tilrettelegge for 1 meters avstand både vertikalt og horisontalt til neste deltaker dersom det er ønske om dette.

Alle ansatte på Oslo Kongressenter vil ha på seg munnbind når de befinner seg i våre gjesteområder i situasjoner der dette er hensiktsmessig i forhold til smittevern.

 

Forsterket renhold

En tekniker vil alltid være tilgjengelig på huset som ivaretar at alt det tekniske fungerer.

Av hensyn til smittevern vil våre teknikere ikke sette på mygg på kursledere, men instruere om hvordan dette gjøres. Bøyler er personlige og dersom flere skal benytte samme bøyle skal denne vaskes og desinfiseres mellom hver bruker. Alt vil være vasket med anti-bac i forkant. Dette gjelder ikke bare teknisk utstyr, men også bord, stoler, talerstol etc.

Berøringsfrie anti-bac dispensere vil være tilgjengelig rundt i hele kongressenteret.

Vårt renhold er forsterket og alle flater som tas på/benyttes hver dag som f.eks.; dørhåndtak, gelender, kaffemaskiner, heisknapper, touchskjermer etc. vaskes flere ganger daglig.

Vi har interne retningslinjer for smittevern som til enhver tid gjelder for alle våre ansatte.

 

Servering

I de tilfeller hvor det serveres «håndmat» vil våre gjester av hensyn til smittevern få dette servert porsjonspakket.

Dette vil på lik linje som pausematen bli satt på flere adskilte steder for å spre gjestene.

Berøringsfrie anti-bac dispensere vil være tilgjengelig ved alle stasjoner.

 

Felles ansvar

Vi vil oppfordre alle våre gjester til å bruke våre anti-bac dispensere som er tilgjengelig rundt omkring i hele kongressenteret.

Samtidig vil vi påpeke at alle fremdeles har et felles ansvar, og vi oppfordrer alle arrangører til å påminne sine gjester om å holde seg hjemme og ikke delta på et arrangement dersom en føler seg syk eller viser tegn til nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk, sår hals). Har du noen av disse symptomene er det viktig at du tar en PCR-test så snart som mulig og holder deg hjemme til du har fått svar.

Her finner du oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet:

 

 

Andre nyheter