Informasjon angående COVID-19 og våre tiltak rundt smittevern

Vi på Oslo Kongressenter følger situasjonen rundt COVID-19 nøye. Vi vil til enhver tid følge de retningslinjer som blir gitt slik at vi kan tilrettelegge for en sikker gjennomføring av arrangementer hos oss når dette igjen tillates.

Vi har iverksatt mange tiltak i tråd med smittevern og under kan du lese om disse og hva vi gjør for å sikre trygge rammer for våre gjester ved gjennomføring av et møte, en konferanse eller et selskap.

Vår veileder rundt COVID-19 bygger på Helsedirektoratets, Folkehelseinstituttets (helsemyndighetene) og Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger og vil derfor være gjenstand for fortløpende oppdateringer.

 

Våre smitteverntiltak ved møter og konferanser

Vi har stor kapasitet på Oslo Kongressenter, med romslige lokaler som gir gode muligheter innenfor smittevernstiltakene.

Fra og med torsdag 29. oktober 2020 ble det påbud om bruk av munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
På Oslo Kongressenter vil alle ansatte ha på seg munnbind når de befinner seg i våre gjesteområder.

All pausemat som serveres våre gjester for eksempel frukt, lunsj, kake med mer vil bli satt på flere adskilte steder i nær tilknytning til det aktuelle møterommet eller i foajeen, men våre gjester må nyte denne maten på sin faste sitteplass i konferanserommet. Det er ikke tillatt å nyte maten andre steder av hensyn til smittevern. Disse retningslinjene gjelder også kaffe/te.
Vi på Oslo Kongressenter vil sammen med våre arrangører se til at alle våre gjester får denne informasjonen. Det vil også være informasjon om dette ved samtlige kaffestasjoner hos oss.

Alle plasser der hvor det er 20 personer og opp mot 200 vil det hos oss fra og med torsdag 29. oktober 2020 være nummerert, samt at denne nummereringen vil følge gjesten ved opphold i en av våre restauranter. Vi har opparbeidet oss god erfaring med å nummerere og merke plassene og har trygt gjennomført flere arrangementer hvor dette har vært tilfellet.

Som følge av retningslinjer fra Oslo kommune ønsker vi at det føres navn- og kontaktliste over alle deltakerne som er på møter og arrangementer her på Oslo Kongressenter. Vi oppfordrer alle arrangører om å sende oss en deltakerliste med respektives navn og telefonnummer. Kontaktinformasjonen vil kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smittesporing. Dette arbeidet er det kommunen som driver og ikke Oslo Kongressenter. Informasjonen vi mottar vil bli slettet 10 dager i etterkant av arrangementsdato.

Om ikke annet er avtalt settes lokalet opp som eksamen oppsett, en stol pr. bord med en meters avstand både vertikalt og horisontalt til neste deltaker.

Penn og papir vil ikke bli satt frem pr. deltaker, men vil være tilgjengelig i resepsjonen.

En tekniker vil alltid være tilgjengelig på huset som ivaretar at alt det tekniske fungerer.

Av hensyn til smittevern vil våre teknikere ikke sette på mygg på kursledere, men instruere om hvordan dette gjøres. Bøyler er personlige og dersom flere skal benytte samme bøyle skal denne vaskes og desinfiseres mellom hver bruker. Alt vil være vasket med anti-bac i forkant. Dette gjelder ikke bare teknisk utstyr, men også bord, stoler, talerstol etc.

Vi har satt opp tydelige skilt for påminnelser om å holde avstand til andre gjester.

Berøringsfrie anti-bac dispensere vil være tilgjengelig rundt i hele kongressenteret.

Dersom vi har flere arrangement i hus, vil disse gjennomføres med adskilte pauseområder og lunsjlokaler.

Vårt renhold er forsterket og alle flater som tas på/benyttes hver dag som f. eks.; dørhåndtak, gelender, kaffemaskiner, heisknapper, touchskjermer etc. vaskes flere ganger daglig.

Alle toaletter på huset vil være tilgjengelig for våre gjester. Vi skilter tydelig om maks antall brukere som kan være inne på samme tid og dette kontrolleres av våre ansatte.

 

Kaffe og pausemat

Pausemat som f. eks. frukt, smoothie eller kaker vil være portionspakket.

Pausematen vil bli satt på flere adskilte steder for å spre gjestene vi har i hus. I forkant av alle serveringsstasjoner vil det være merket tydelig på gulvet om avstands restriksjoner. Vi benytter også kø-ordnere for å forenkle kø logistikken. Refererer her til tiltak gjeldende fra torsdag 29. oktober 2020, beskrevet over.

Berøringsfrie anti-bac dispensere vil være tilgjengelig ved alle serveringsstasjoner.

 

Lunsjservering

Av hensyn til smittevern tilbyr vi våre gjester «håndmat» i en lukket boks eller porsjonspakket.

Dette vil på lik linje som pausematen bli satt på flere adskilte steder for å spre gjestene. I forkant av alle serveringsstasjoner vil det være merket tydelig på gulvet om avstands restriksjoner og vi benytter også her kø-ordnere for å forenkle kø logistikken. Også her refereres det til tiltak gjeldende fra torsdag 29. oktober 2020, beskrevet over.

Berøringsfrie anti-bac dispensere vil være tilgjengelig ved alle stasjoner.

Dersom du og dine gjester ønsker bordservering så kan dette gjennomføres ved at det blir servert en lukket matboks pr. plass eller porsjonspakket. Maten vil stå klart på bordet, sammen med dessert og kaffe. Assortert drikke inkludert kaffe/te vil bli servert av servitører.

Vi tilrettelegger ulike spisetider mellom flere grupper samt at sitteavstanden mellom gjestene er i tråd med smittevernloven.

Varmlunsj vil være tilgjengelig og vi vil også her følge de kravene som til enhver tid stilles ihht. smittevern.

 

Felles ansvar

Vi vil samtidig påpeke at alle har et felles ansvar og vi oppfordrer alle arrangører om å påminne sine gjester om å holde seg hjemme og ikke delta på et arrangement dersom en føler seg syk eller viser tegn til symptomer. Vi står i en svært spesiell tid og vi på Oslo Kongressenter tar dette høyst på alvor. Vi har interne retningslinjer for smittevern som til enhver tid gjelder for alle våre ansatte.

Vi gleder oss til å ønske velkommen til oss når dette igjen lar seg gjøre!

 

 

 

Andre nyheter