Referanser

  • Compendia
  • Microsoft
  • ISS
  • IBM
  • Møteforum
  • Fagakademiet

Retningslinjer for personvern, informasjonskapsler

Disse retningslinjene beskriver hvordan Oslo Kongressenter Folkets hus AS behandler dine personopplysninger ved bruk av nettstedet.

Med "personopplysninger" mener vi enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, jf. personvernforordningen (Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/679, heretter "GDPR") artikkel 4 nr. 1). En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger eller en online-identifikator.

Med "behandling av personopplysninger" mener vi enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring, jf. GDPR artikkel 4 nr. 2).

Oslo Kongressenter Folkets hus AS er behandlingsansvarlig, dvs. den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes, jf. GDPR artikkel 4 nr. 7).

Oslo Kongressenter Folkets hus AS kan kontaktes her:

Postadresse: Youngs gate 21, 0181 Oslo              

Besøksadresse: Youngs gate 21, 0181 Oslo          

Telefon: +47 90 70 99 99

E-post: booking@oslo.kongressenter.no                        

Internett: www.oslokongressenter.no               

Retten til innsyn, korrigering og sletting mv.

Du har til enhver tid rett til å få innsyn i dine personopplysninger som vi behandler.

Hvis vi behandler uriktige personopplysninger om deg, har du rett til å få personopplysningene korrigert. Tilsvarende har du rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert.

Du har rett til å få personopplysningene dine slettet. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at sletting av personopplysningene vil føre til at vi ikke lenger er i stand til å levere tjenesten til deg. Selv om du krever personopplysningene dine slettet, kan vi fortsette å behandle personopplysningene i den utstrekning loven gir oss rett til det.

Du har dessuten rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format og til å overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Hvis du ønsker å utøve en av rettighetene ovenfor, kan du ta kontakt med oss. Kontaktopplysningene fremgår av punkt 1 ovenfor.

Nyhetsbrev

Oslo Kongressenter Folkets hus AS sender ut nyhetsbrev cirka 5-7 ganger i året via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Campaign Monitor og Synlighet AS er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. 

Informasjonskapsler

Ved å benytte www.oslokongressenter.no, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonen kan på ingen måte spores tilbake til noen enkeltperson.

Hva er en informasjonskapsel

En informasjonskapsel eller cookie er en tekstfil som sendes til din enhet (datamaskin, telefon, tablet) for å kunne holde oversikt over hva som skjer under ditt besøk og for å kunne gjenkjenne datamaskinen. 
En informasjonskapsel er ikke et program og inneholder ikke virus. Du kan lese mer om informasjonskapsler her www.nettvett.no.

Oslo Kongressenter bruker følgende informasjonskapsler:

  • Google Analytics – Ved bruk av Google Analytics kan vi lage anonym brukerstatikk og remarketing. Vi kan analysere våre nettsider ved f. eks å få informasjon om hvilke sider som besøkes, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt. Hvis du ikke ønsker å benytte Google Analytics kan du blokkere Google Analytics ved å installere et tillegg (plug-in) til din nettleser. Tillegg for de vanligste nettleserne finner du her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Google Tag Manager – Dette nettstedet bruker informasjonskapsler til styring og implementering av script. Google Tag Manager er en tjeneste som lar vår digitale leverandør Synlighet AS organisere script enkelt på våre nettsider. For eksempel håndterer de Google Analytics script gjennom Google Tag Manager.
  • Remarketing – Brukes for å vise annonser til personer som besøker nettstedet vårt eller gjør ulike handlinger på nettstedet.
  • Idium Chat – Oslo Kongressenter bruker Idium Chat for henvendelser og forespørsler, hvorav selskapet som er underleverandør på chatten heter Kalibera AS.

Dataene som samles inn benyttes for å forbedre nettstedets funksjonalitet og brukervennlighet basert på brukernes behov og interesser. Data blir som hovedregel ikke delt med tredjepart.

Unntak fra dette kan være ved at vi får bistand av digital leverandør med nødvendig teknisk og faglig bistand for å sikre optimal drift av nettstedet.

Sikkerhet

Vi lagrer dine personopplysninger på en sikker måte på servere som er tilgangsbegrenset og beskyttet. Det er kun et begrenset antall personer som har fysisk tilgang til dette utstyret og kun personer som har behov for det har tilgang til dine personopplysninger. Dine personopplysninger vil ikke bli overført til land utenfor EØS-området, med mindre du har gitt samtykke til dette.

Vi overholder lover og regler

Vi vil alltid behandle dine personopplysninger på den måte som er beskrevet i disse retningslinjene og alltid i overensstemmelse med gjeldende lover. I Norge er dette først og fremst personopplysningsloven av 2018 som gjennomfører GDPR i norsk rett.

Klageadgang

Hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger er ulovlig, kan du klage til Datatilsynet. Kontaktopplysningene til Datatilsynet finner du på tilsynets hjemmesider på internett, www.datatilsynet.no.

Endringer av disse retningslinjene

Nettsidene er gjenstand for konstant forbedring og fremtidige endringer kan påvirke måten vi behandler dine personopplysninger. Disse retningslinjene vil bli oppdatert for å reflektere slike endringer, endringer av lover og regler eller andre endringer i måten vi håndterer personopplysninger. Gjeldende versjon av retningslinjene finner du nederst på www.oslokongressenter.no

Her finner du oss:

Klikk her for kart

Forum1_510x316

Møte, kurs, konferanse eller selskap?

Har du reservert lokaler for dine arrangement i 2019? 

Vi har lokaler til små og store møter, konferanser, kongresser og selskaper.  

Kontakt oss for ledig kapasitet!

Følg oss


Facebook
Twitter
Nyhetsbrev

Nyheter:

16.8.2016:
Mer for pengene
Oslo Kongressenter er listet som Europas 3. mest konkurransedyktige kongressenter