Bærekraft er forankret i vår forretningsstrategi

En bærekraftig utvikling består av elementer innen økonomi, miljø og sosiale forhold. Innen dette har FN definert 17 mål. Gjennom en involvering av alle våre ansatte i arbeidsmøter, har vi valgt oss seks mål å fokusere på. Under kan du lese mer om hvordan arbeidet med hvert av målene er definert hos oss.

God helse og livskvalitet

Vi ser viktigheten av å jobbe med fysisk og psykisk helse. Vi jobber for å sikre trygge ansatte i et godt arbeidsmiljø. Vi setter pris på mangfoldet på arbeidsplassen vår, legger til rette for gode arbeidsdager og til at hver enkelt skal kunne oppnå ens fulle potensial. Vi ser ikke på alder, kjønn og etnisitet som hinder.

Våre bærekraftsløfter:

 • Vi skal ha høy trivsel, et godt og trygt arbeidsmiljø der de ansatte er i fokus, og kontinuerlig arbeide for et lavt sykefravær.
 • Vi skal være en helsefremmende arbeidsplass med fokus på den enkeltes fysiske og psykiske helse.

 

Likestilling mellom kjønnene

På Oslo Kongressenter tar vi vårt ansvar for å sikre mangfold og inkludering. Mangfoldet hos oss er ikke en utfordring, men snarere en faktor som gir oss en økt konkurransekraft. Når våre ansatte er mennesker med ulike perspektiver, gjør det oss mer innovative og styrker laget vårt.

Våre bærekraftsløfter:

 • Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver med fokus på likestilling, inkludering og mangfold.
 • Alle skal ha like muligheter hos oss.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi jobber bevisst for å være en av bransjens mest attraktive arbeidsgivere. Samtidig jobber vi for å også skape arbeidsmuligheter til unge – og at ikke sårbare mennesker unødvendig faller ut av arbeidslivet. Vi legger også til rette for at de ansatte vi har hatt i mange år fortsatt har givende arbeidsdager ved Oslo Kongressenter.

Våre bærekraftsløfter:

 • Vi etterlever krav til arbeidsforhold, korrupsjon og menneskerettigheter hos oss og i vår verdikjede.
 • Vi skal sikre en trygg arbeidsplass og gi alle like muligheter til å kunne jobbe hos oss.

 

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi ønsker å sikre et ansvarlig forbruks- og produksjonsmønster. Vi jobber bevisst med å gjøre smartere valg som kan forlenge holdbarheten på matvarene hos oss, kutte transportutslipp og redusere mengde engangsutstyr. Vi skal reparere, gjenvinne og tenke gjenbruk før vi kjøper nytt. For oss er det også viktig å redusere mengden matsvinn.

Våre bærekraftsløfter:

 • Vi skal jobbe målrettet og kontinuerlig for å få ned vårt eget forbruk.
 • Vi skal velge leverandører og samarbeidspartnere som sikrer ansvarlig forbruk og produksjon.

 

Les blant annet om vårt arbeid med å forebygge og redusere matsvinn 

Stoppe klimaendringene

Oslo Kongressenter skal bidra til å redusere våre egne klimagassutslipp og påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere til å gjøre det samme. Som en viktig del av å redusere vårt klimaavtrykk ble vi Miljøfyrtårn-sertifisert i 2006. Denne sertifiseringen kom på plass på bakgrunn av at vi oppfyller strenge krav til energisparing, krav til miljøvennlig innkjøp, forbruk, kildesortering og gjenbruk. Slik vil vi også bidra til å ta vare på naturen og økosystemene våre.

Våre bærekraftsløfter:

 • Vi har ambisjon om å være klimanøytrale i 2030.
 • Vi skal utfordre våre leverandører og partnere til å redusere sitt klimaavtrykk.

 

Les blant annet om våre ENØK-tiltak for å redusere vårt strømforbruk

 

Samarbeid for å nå målene

Vi mener at målrettet samarbeid over tid vil gi felles resultater. Derfor søker vi å lære sammen med andre, styrke våre partnerskap med private og offentlige aktører, utveksle gode ideer og tenke fremover. Vi skal utfordre våre nærmeste partnere til å tenke innovasjon og bærekraftig utvikling gjennom å stille spørsmålet: «Hva kan vi sammen skape fremover?»

Våre bærekraftsløfter:

 • Vi skal årlig utfordre oss selv, våre ansatte og våre nærmeste samarbeidspartnere til å tenke bærekraftig utvikling sammen.
 • Vi skal være en pådriver for lokal utvikling og kortreiste samarbeid.