Vårt arbeid med Åpenhetsloven

Ivaretagelse av Åpenhetsloven og etiske retningslinjer for leverandører

Oslo Kongressenter er en del av Oslo Kongressenter Folkets Hus AS. Oslo Kongressenter driver med utleie av lokaler til større og mindre arrangementer som konferanser, kongresser, møter, banketter, workshops, m.m. Vi bistår og tilbyr alt i fra høy teknisk kompetanse under arrangementet, til servering av førsteklasses lunsjer og middager.

Oslo Kongressenter Folkets Hus AS har som formål å eie, forvalte, drifte og leie ut forsamlingslokaler og kontorer til Landsorganisasjonen i Norge og tilknyttede organisasjoner og virksomheter.

Oslo Kongressenter Folkets Hus har etablert policy (åpenhetsloven) basert på Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører og er i gang med å systematisere våre rutiner. Loven pålegger Oslo Kongressenter Folkets Hus en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Videre gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet Oslo Kongressenter Folkets Hus gjør for å sikre dette.

Oslo Kongressenters leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. Vi ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler Oslo Kongressenters holdning til etikk og etterlevelse. Våre leverandører og samarbeidspartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og opprettholde et sikkert arbeidsmiljø. Ved inngåelse eller fornyelse av leverandøravtaler skal retningslinjene vedlegges kontrakter der dette er mulig. Les etiske retningslinjer for leverandører her (PDF).

Vi har foretatt noen innledende risikovurderinger i vår virksomhet for å identifisere områder hvor det kan være utfordringer. Dette kan eksempelvis være innen catering. Videre er det generelt ansett å være forhøyet risiko rundt produksjon ved importerte snittblomster.

Når vi foretar risikovurderinger, må vi også se på risiko for egne ansatte og hvordan vi håndterer eventuelle mulige utfordringer. Dette kan for eksempel gjelde å sikre tilstrekkelig arbeidsfri mellom arbeidsøktene eller at noen skulle bli utsatt for trakasserende oppførsel fra gjester vi har i hus. Rutiner for varsling og oppfølging foreligger.

Som ett tiltak vil Oslo Kongressenter Folkets Hus to ganger i året gjennomføre undersøkelser blant et utvalg av våre leverandører/samarbeidspartnere med spørsmål om etterlevelse av åpenhetsloven. I vår innledende prosess har vi vært i kontakt med flere av våre leverandører og vi vil videre ta tak i dette fremover med fast frekvens.

Arbeidet med Åpenhetsloven ledes av Monica Amat Finstad og spørsmål og andre henvendelser kan rettes til aapenhetsloven@oslo.kongressenter.no.