Enøktiltak i Oslo Kongressenter Folkets Hus - et smartere bygg

Bygget hvor Oslo Kongressenter holder hus har en lang tradisjon med å iverksette gode tiltak for å gjøre bygget mer energibesparende og dermed mer bærekraftig. Gjennom bevisste valg, innovativ teknologi og godt engasjement og søkelys på bærekraft har vi kommet langt i den kontinuerlige prosessen med å gjøre bygget vårt smartere og mer miljøvennlig.

Gjennom årene har bygget blitt oppgradert bit for bit med energireduserende tiltak. Alle vinduer har blitt byttet ut med nye, moderne vinduer som isolerer mer effektivt. Dette reduserer varmetap om vinteren og varmeøkning om sommeren, noe som gir en mer stabil innetemperatur og reduserer belastningen på ventilasjonsanlegget.

Ventilasjonsanlegg oppgradert

Det nye, oppgraderte ventilasjonsanlegget bruker avanserte sensorer for å optimalisere energibruk og fordeling i bygget for å gi et komfortabelt inneklima samtidig som det minimerer energitap. Sensorene muliggjør at ventilasjonen automatisk slår seg av i rom som ikke brukes og den kan blant annet hente varme fra siden av huset som blir varmet opp av solen for å fordele dette på resten av bygget. Aggregatet til ventilasjonssystemet har også nylig blitt byttet ut med et null-utslippsaggregat.

Energibesparende LED-lys og bevegelsessensorer har blitt installert gjennom hele bygget som hjelper å redusere unødvendig energibruk.

Avfallshåndtering, resirkulering og vannbåren returvarme

Et omfattende system for avfallshåndtering og resirkulering i bygget har resultert i at vi nå ligger på en meget god sorteringsprosent på 60% til 70%. En ny miljøstasjon med nye energieffektive maskiner vil være ferdig bygd i løpet av 2023 som vil videre forbedre avfallshåndteringen til bygget.

Gate og fortau ved hovedinngang blir oppvarmet av vannbåren returvarme fra bygget som fjerner behov for å kjøpe is-smelting og salting.

Gjennom slike energioptimaliserende tiltak gjør Oslo Kongressenter til et mer bærekraftig og miljøbevisst sted og vi strekker oss langt for å ligge i forkant i dette arbeidet.