Referanser

  • Compendia
  • Microsoft
  • ISS
  • IBM
  • Møteforum
  • Fagakademiet

Fra BA til AS

Selskapsformen BA (begrenset ansvar) ble av myndighetene besluttet å opphøre pr 31/12-2012. Det det ikke var tenkt på var at BA’er med betydelige verdier i eiendom ville måtte betale et uforholdsmessig høyt tinglysningsgebyr ved overgang til ny selskapsform. Oslo Kongressenter benyttet i sakens anledning store ressurser på å synliggjøre denne utfordringen over for det offentlige, og lyktes i desember 2012 å få omgjort dette vedtaket slik at de selskaper i BA form med verdier i eiendom skulle slippe denne høye avgiften.

Pr 15. januar 2013 ble Oslo Kongressenter Folkets Hus AS stiftet, og tiden frem til 1. april 2013 vil bli benyttet til å konvertere/overføre alle andeler, eiendeler og eiendom til det nye selskapet. Våre leverandører og kunder vil motta informasjon om de endringer som naturlig avstedkommer i forbindelse med en slik omdanning.

> Nyhetsarkiv

Her finner du oss:

Klikk her for kart

Høstmøter eller arrangement

Skal du avholde et møte eller et arrangement? Vi har fleksible lokaler både for mindre møter til større konferanser og events.

Kontakt oss for ledig kapasitet!

Følg oss


Facebook
Twitter
Nyhetsbrev

Nyheter:

16.8.2016:
Mer for pengene
Oslo Kongressenter er listet som Europas 3. mest konkurransedyktige kongressenter