Referanser

  • Compendia
  • Microsoft
  • ISS
  • IBM
  • Møteforum
  • Fagakademiet

Fra BA til AS

Selskapsformen BA (begrenset ansvar) ble av myndighetene besluttet å opphøre pr 31/12-2012. Det det ikke var tenkt på var at BA’er med betydelige verdier i eiendom ville måtte betale et uforholdsmessig høyt tinglysningsgebyr ved overgang til ny selskapsform. Oslo Kongressenter benyttet i sakens anledning store ressurser på å synliggjøre denne utfordringen over for det offentlige, og lyktes i desember 2012 å få omgjort dette vedtaket slik at de selskaper i BA form med verdier i eiendom skulle slippe denne høye avgiften.

Pr 15. januar 2013 ble Oslo Kongressenter Folkets Hus AS stiftet, og tiden frem til 1. april 2013 vil bli benyttet til å konvertere/overføre alle andeler, eiendeler og eiendom til det nye selskapet. Våre leverandører og kunder vil motta informasjon om de endringer som naturlig avstedkommer i forbindelse med en slik omdanning.

> Nyhetsarkiv

Her finner du oss:

Klikk her for kart

Forum1_510x316

Møte, kurs, konferanse eller selskap?

Har du reservert lokaler for dine arrangement i 2019? 

Vi har lokaler til små og store møter, konferanser, kongresser og selskaper.  

Kontakt oss for ledig kapasitet!

Følg oss


Facebook
Twitter
Nyhetsbrev

Nyheter:

16.8.2016:
Mer for pengene
Oslo Kongressenter er listet som Europas 3. mest konkurransedyktige kongressenter