Åpningstidene våre i sommer

Vi ønsker dere alle en god og trygg sommer!

Som tidligere bruker vi en del av sommeren til å oppgradere kongressenteret. I år fokuserer vi på utbygging og renovering av noen av våre toalettfasiliteter, samt at vi total-renoverer vårt hovedkjøkken.

Vår bookingavdeling er åpen alle hverdager i sommer, foruten perioden 13. juli til og med 24. juli hvor vi holder sommerstengt.

Bilde viser sommerhilsen fra Oslo Kongressenter. Foto.

Andre nyheter